Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng trước khi sử dụng trang web megacasino-vn.click. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu và nội dung trên trang web megacasino-vn.click được bảo vệ bởi bản quyền và luật về quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Mọi tài liệu mà chúng tôi không sở hữu rõ ràng được giải thích trong văn bản này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

  • Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
  • Chúng tôi không cấp phép cho bạn quyền sử dụng tên thương hiệu hoặc logo của chúng tôi trong bất kỳ mục đích nào.

2. Nội dung

Mọi nội dung được đăng trên trang web megacasino-vn.click chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính đúng đắn của thông tin trên trang web này.

Bạn tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng thông tin từ trang web này, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của trang web này mà không cần báo trước. Chúng tôi không cam kết cập nhật thông tin trên trang web này.

3. Quyền riêng tư

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn. Vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn chỉ khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó cho chúng tôi.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn và cung cấp thông tin liên quan đến trang web megacasino-vn.click.
  • Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ bạn.