Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web megacasino-vn.click.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, truy cập trang web, tham gia các cuộc thảo luận hoặc gửi phản hồi.

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP và thông tin khác liên quan.

  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ, phản hồi yêu cầu của bạn và cải thiện trải nghiệm người dùng.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên lạc với bạn về sản phẩm, dịch vụ và khuyến mãi mới.

2. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc hủy hoại.

Chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý và sử dụng nó theo mục đích đã quy định.

  • Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo quy định pháp luật.
  • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc bảo vệ quyền của chúng tôi.

3. Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web megacasino-vn.click không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi một cách cố ý.

Nếu phát hiện thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi đã được chúng tôi thu thập, chúng tôi sẽ xoá nó khỏi hệ thống của chúng tôi sớm nhất có thể.